MIブログ

【岩見守和】マンション関係記事 (2024 年6月)

【岩見守和】マンション関係記事 (2024 年5月) [トピックス] ・積水ハウス国立市マンション“解体撤去”騒動・・・16件 ・犯罪・・・19件 ・事件・事故・・・5件 ・火災・・・15件 ・防災・・・1件 ・行政の動 […]

続きを読む
【岩見守和】マンション関係記事 (2024 年5月)

【岩見守和】マンション関係記事 (2024 年5月) [トピックス] ・犯罪・・・15件 ・事件・事故・・・5件 ・火災・・・11件 ・防災・・・2件 ・管理・・・6件 ・タワマン・・・1件 ・裁判 法律等・・・2件 ・ […]

続きを読む
【岩見守和】マンション関係記事 (2024 年4月)

【岩見守和】マンション関係記事 (2024 年4月) [トピックス] ・犯罪・・・8件 ・火災・・・7件 ・事件・事故・・・3件 ・防災・・・5件 ・行政の動き・・・10件 ・管理・・・1件 ・老朽化等・・・2件 ・第三 […]

続きを読む
【岩見守和】マンション関係記事 (2024 年2月)

【岩見守和】マンション関係記事 (2024 年2月) [トピックス] ・犯罪・・・9件 ・事件・事故・・・7件 ・火災・・・10件 ・防災・・・5件 ・行政の動き・・・6件 ・管理関係・・・2件 ・修繕等・・・6件 ・建 […]

続きを読む
【岩見守和】マンション関係記事 (2024 年1月)

【岩見守和】マンション関係記事 (2024 年1月) [トピックス] ・犯罪・・・10件 ・事件・事故・・・1件 ・火災・・・17件 ・防災・・・6件 ・行政の動き・・・8件 ・管理・・・5件 ・タワマン・・・8件 ・高 […]

続きを読む
【岩見守和】マンション関係記事 (2023 年12月)

[トピックス] ・犯罪・・・13件 ・事件・事故・・・2件 ・火災・・・15件 ・防災・・・2件 ・管理・・・3件 ・自治会・・・2件 ・修繕関係・・・2件 ・駐車場問題・・・1件 ・生活環境・・・3件 ・タワマン・・・ […]

続きを読む
【岩見守和】マンション関係記事 (2023 年11月)

[トピックス] ・犯罪・・・13件 ・事件 事故・・・5件 ・火災・・・11件 ・防災・・・3件 ・行政の動き・・・13件 ・タワマン・・・5件 ・高齢化問題等・・・7件 ・空き家問題・・・1件 ・団地再生等・・・1件 […]

続きを読む
【岩見守和】マンション関係記事 (2023 年10月)

[トピックス] ・犯罪・・・21件 ・火災・・・8件 ・防災・・・4件 ・行政の動き・・・8件 ・管理関係・・・2件 ・修繕積立金等・・・4件 ・タワマン・・・1件 ・団地再生等・・・2件 ・高齢化等・・・2件 ・欠陥問 […]

続きを読む
【岩見守和】マンション関係記事 (2023 年9月)

[トピックス] ・犯罪・・・8件 ・事件・事故・・・4件 ・火災・・・2件 ・防災・・・3件 ・行政の動き・・・2件 ・管理・・・2件 ・タワマン・・・4件 ・高齢化・老朽化・・・3件 ・団地再生、建替え・・・1件 ・そ […]

続きを読む
【岩見守和】マンション関係記事 (2023 年8月)

[トピックス] ・犯罪・・・6件 ・火災・・・8件 ・事件・事故・・・1件 ・行政の動向・・・3件 ・管理関係・・・5件 ・タワマン・・・10件 ・建て替え・・・5件 ・裁判等・・・2件 ・老朽化・高齢化・・・8件 ・そ […]

続きを読む